TASE UP - חברות

הפלטפורמה החדשה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בשיתוף עם Fundit, פלטפורמת הגיוס וההשקעות הדיגיטלית המובילה בישראל, המפוקחת על-ידי הרשות לני״ע, מיועדת למסחר של משקיעים מוסדיים וכשירים, ישראלים וזרים.

חברות המגייסות כספים ב- Fundit ונרשמות ב-TASE UP הינן חברות פרטיות אשר מעוניינות לגייס כספים מהמשקיעים המוסדיים והכשירים, אך אינן מבצעות IPO והן נשארות פרטיות ואינן מחוייבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך.

מערכת TASE UP מבוססת על תשתית מערכות המסחר והסליקה של הבורסה ולכן היא גם נגישה ומוכרת למשקיעים המוסדיים.

חברות פרטיות אשר נרשמות ב-TASE UP אינן כפופות לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר ולחברה אין חובת דיווח שוטף.

אלו סוגי ניירות ערך ניתן לרשום למסחר ב-TASE UP?

עד לאחרונה הפלטפורמה הייתה פתוחה לרישום של אג"ח סטרייט וניירות ערך מסחריים בלבד. בהמשך לתיקון תקנון הבורסה ובאישור רשות ניירות ערך, יתאפשר לראשונה רישום למסחר בפלטפורמת TASE UP של סוגי ניירות ערך נוספים:

 • אופציות
 • אג"ח להמרה
 • מניות
 • יחידות השתתפות
מי יכול להנפיק ניירות ערך ב-TASE UP?
היכולת להשתמש בפלטפורמת המסחר של TASE UP תותר לתאגידים הבאים:
 • שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הוא מו"פ
 • חברת טכנולוגיה וביומד
 • קרנות אשראי
 • קרנות נדל"ן להשקעה מחוץ לישראל
יתרונות הרישום
 • גישה ייחודית לאלפי משקיעים כשירים ולגופים מוסדיים דרך ערוצי ההפצה  של הבורסה.
 • מגוון אפיקי גיוס המותאמים לצרכי החברות.
 • אין חובת פרסום תשקיף ואין חובות דיווח באופן שוטף.
 • תהליך פשוט, מהיר וחדשני.
 • נזילות לבעלי המניות בחברה.
איך מתקדמים לגיוס ב- TASE UP?

חברה שמעונינת לגייס בין 5 ל- 15 מיליון דולר ולהירשם ב- TASE UP יכולה לבצע את ההנפקה באמצעות גיוס ב- Fundit. גופים שיימצאו מתאימים לגיוס ב- Fundit ורישום ב- TASE UP יזכו לליווי של צוות החיתום של Fundit בהעלאת עמוד הגיוס וקידומו.

להשארת פרטים לצורך בדיקת היתכנות לרישום ב- TASE UP:
1
2
3
הצטרפות למועדון הפרימיום של fundit למשקיעים כשירים, המציע השקעות אלטרנטיביות מגוונת בראשוניות ובהתאמה אישית.
פרטיך נשלחו בהצלחה!, תודה :)
סליחה, אבל אחד השדות שגוי, אנא נסו שנית